Matematika je jezik vesolja

Absolutna vrednost 4

 


POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE:

Absolutna vrednost in številska premica

Absolutna vrednost števil

Primerjanje absolutnih vrednosti


Absolutna vrednost 5 »

« Absolutna vrednost 3

No comments yet.

Leave a Reply