Matematika je jezik vesolja

Absolutna vrednost in številska premica

Absolutna vrednost »

« Množenje in deljenje negativnih števil

No comments yet.

Leave a Reply