Matematika je jezik

Enačba normale na krivuljo v točki T

Enačba normale na krivuljo v točki T

Tangenta in vzporedna premica

Tangenta in vzporedna premica

Enačba tangente v točki – naloga 1

Enačba tangente v točki – naloga 1

Enačba tangente v točki – naloga 2

Enačba tangente v točki – naloga 2

Enačba tangente v točki – naloga 3

Enačba tangente v točki – naloga 3

Enačba tangente v točki – naloga 4

Enačba tangente v točki – naloga 4

Enačba tangente v točki – naloga 5

Enačba tangente v točki – naloga 5

Enačba normale v točki – naloga 1

Enačba normale v točki – naloga 1

Enačba normale v točki – naloga 2

Enačba normale v točki – naloga 2

Enačba normale v točki – naloga 3

Enačba normale v točki – naloga 3

Kot med grafom funkcije in abscisno osjo

Kot med grafom funkcije in abscisno osjo

Kot tangente z abscisno osjo 1

Kot tangente z abscisno osjo 1

Kot med grafom funkcije in ordinatno osjo

Kot med grafom funkcije in ordinatno osjo

Kot tangente z abscisno osjo 2

Kot tangente z abscisno osjo 2

Kot tangente z ordinatno osjo

Kot tangente z ordinatno osjo

Kot med krivuljama

Kot med krivuljama

Kot med krivuljama – naloga 1

Kot med krivuljama – naloga 1

Kot med krivuljama – naloga 2

Kot med krivuljama – naloga 2

Kot med krivuljama – naloga 3

Kot med krivuljama – naloga 3

Kot med krivuljama – naloga 4

Kot med krivuljama – naloga 4