Matematika je jezik

Poenostavljanje korenov 1

Poenostavljanje korenov 1

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Kvadratni in kubični koren Ulomki Računanje z ulomki
Poenostavljanje korenov 2

Poenostavljanje korenov 2

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Kvadratni in kubični koren Ulomki Računanje z ulomki
Poenostavljanje korenov 3

Poenostavljanje korenov 3

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Kvadratni in kubični koren Ulomki Računanje z ulomki