Matematika je jezik vesolja

Seštevanje in odštevanje ulomkov

Seštevanje in odštevanje ulomkov

Ulomke seštejemo tako, da jih najprej razširimo na skupni imenovalec in nato seštejemo števce. Podobno naredimo pri odštevanju ulomkov:   POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Ulomki Ulomki – dodatna razlaga Razširjanje in krajšanje ulomkov
Množenje ulomkov

Množenje ulomkov

Ulomke množimo tako, da števce množimo s števci in imenovalce množimo z imenovalci.   POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Ulomki Ulomki – dodatna razlaga Razširjanje in krajšanje ulomkov
Obratna vrednost ulomka

Obratna vrednost ulomka

Obratna vrednost ulomka    je ulomek  . To lahko zapišemo kot:   POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Ulomki Ulomki – dodatna razlaga Razširjanje in krajšanje ulomkov
Deljenje ulomkov

Deljenje ulomkov

Ulomke delimo s pomočjo obratne vrednosti ulomka. Ulomek    delimo z ulomkom   tako, da ulomek    pomnožimo z obratno vrednostjo ulomka  .  Takole:   POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Ulomki Ulomki – dodatna razlaga Razširjanje in krajšanje ...
Ulomki 11

Ulomki 11

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Seštevanje in odštevanje ulomkov Množenje ulomkov Deljenje ulomkov
Ulomki 12

Ulomki 12

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Seštevanje in odštevanje ulomkov Množenje ulomkov Deljenje ulomkov
Ulomki 13

Ulomki 13

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Seštevanje in odštevanje ulomkov Množenje ulomkov Deljenje ulomkov
Ulomki 14

Ulomki 14

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Seštevanje in odštevanje ulomkov Množenje ulomkov Deljenje ulomkov
Ulomki 15

Ulomki 15

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Seštevanje in odštevanje ulomkov Množenje ulomkov Deljenje ulomkov
Ulomki 16

Ulomki 16

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Seštevanje in odštevanje ulomkov Množenje ulomkov Deljenje ulomkov
Ulomki 17

Ulomki 17

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Seštevanje in odštevanje ulomkov Množenje ulomkov Deljenje ulomkov
Ulomki 18

Ulomki 18

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Seštevanje in odštevanje ulomkov Množenje ulomkov Deljenje ulomkov
Ulomki 19

Ulomki 19

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Seštevanje in odštevanje ulomkov Množenje ulomkov Deljenje ulomkov
Ulomki 20

Ulomki 20

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Seštevanje in odštevanje ulomkov Množenje ulomkov Deljenje ulomkov
Ulomki 21

Ulomki 21

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Seštevanje in odštevanje ulomkov Množenje ulomkov Deljenje ulomkov
Ulomki 22

Ulomki 22

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Seštevanje in odštevanje ulomkov Množenje ulomkov Deljenje ulomkov
Ulomki 23

Ulomki 23

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Seštevanje in odštevanje ulomkov Množenje ulomkov Deljenje ulomkov
Ulomki 24

Ulomki 24

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Seštevanje in odštevanje ulomkov Množenje ulomkov Deljenje ulomkov
Ulomki 25

Ulomki 25

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Seštevanje in odštevanje ulomkov Množenje ulomkov Deljenje ulomkov