Matematika je jezik

Seštevanje in odštevanje ulomkov

Seštevanje in odštevanje ulomkov

Ulomke seštejemo tako, da jih najprej razširimo na skupni imenovalec in nato seštejemo števce. Podobno naredimo pri odštevanju ulomkov:   POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Ulomki Ulomki – dodatna razlaga Razširjanje in krajšanje ulomkov
Množenje ulomkov

Množenje ulomkov

Ulomke množimo tako, da števce množimo s števci in imenovalce množimo z imenovalci.   POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Ulomki Ulomki – dodatna razlaga Razširjanje in krajšanje ulomkov
Obratna vrednost ulomka

Obratna vrednost ulomka

Obratna vrednost ulomka    je ulomek  . To lahko zapišemo kot:   POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Ulomki Ulomki – dodatna razlaga Razširjanje in krajšanje ulomkov
Deljenje ulomkov

Deljenje ulomkov

Ulomke delimo s pomočjo obratne vrednosti ulomka. Ulomek    delimo z ulomkom   tako, da ulomek    pomnožimo z obratno vrednostjo ulomka  .  Takole:   POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Ulomki Ulomki – dodatna razlaga Razširjanje in krajšanje ...
Ulomki 11

Ulomki 11

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Seštevanje in odštevanje ulomkov Množenje ulomkov Deljenje ulomkov
Ulomki 12

Ulomki 12

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Seštevanje in odštevanje ulomkov Množenje ulomkov Deljenje ulomkov
Ulomki 13

Ulomki 13

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Seštevanje in odštevanje ulomkov Množenje ulomkov Deljenje ulomkov
Ulomki 14

Ulomki 14

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Seštevanje in odštevanje ulomkov Množenje ulomkov Deljenje ulomkov
Ulomki 15

Ulomki 15

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Seštevanje in odštevanje ulomkov Množenje ulomkov Deljenje ulomkov
Ulomki 16

Ulomki 16

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Seštevanje in odštevanje ulomkov Množenje ulomkov Deljenje ulomkov
Ulomki 17

Ulomki 17

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Seštevanje in odštevanje ulomkov Množenje ulomkov Deljenje ulomkov
Ulomki 18

Ulomki 18

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Seštevanje in odštevanje ulomkov Množenje ulomkov Deljenje ulomkov
Ulomki 19

Ulomki 19

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Seštevanje in odštevanje ulomkov Množenje ulomkov Deljenje ulomkov
Ulomki 20

Ulomki 20

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Seštevanje in odštevanje ulomkov Množenje ulomkov Deljenje ulomkov
Ulomki 21

Ulomki 21

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Seštevanje in odštevanje ulomkov Množenje ulomkov Deljenje ulomkov
Ulomki 22

Ulomki 22

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Seštevanje in odštevanje ulomkov Množenje ulomkov Deljenje ulomkov
Ulomki 23

Ulomki 23

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Seštevanje in odštevanje ulomkov Množenje ulomkov Deljenje ulomkov
Ulomki 24

Ulomki 24

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Seštevanje in odštevanje ulomkov Množenje ulomkov Deljenje ulomkov
Ulomki 25

Ulomki 25

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Seštevanje in odštevanje ulomkov Množenje ulomkov Deljenje ulomkov