Matematika je jezik

Neenačba 2

Neenačba 2

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Reševanje neenačbe Primeri neenačb Sestavljene neenačbe 2
Neenačba 3

Neenačba 3

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Reševanje neenačbe Primeri neenačb Sestavljene neenačbe 3
Neenačba 4

Neenačba 4

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Reševanje neenačbe Primeri neenačb Sestavljene neenačbe 4
Neenačba 5

Neenačba 5

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Reševanje neenačbe Primeri neenačb Sestavljene neenačbe 5
Neenačba 6

Neenačba 6

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Reševanje neenačbe Primeri neenačb
Neenačba 7

Neenačba 7

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Reševanje neenačbe Primeri neenačb
Neenačba 8

Neenačba 8

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Reševanje neenačbe Primeri neenačb
Sistem neenačb 1

Sistem neenačb 1

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Sistem neenačb grafično 1 Sistem neenačb grafično 2 Sistem neenačb grafično 3
Sistem neenačb 2

Sistem neenačb 2

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Sistem neenačb grafično 1 Sistem neenačb grafično 2 Sistem neenačb grafično 3
Sistem neenačb 3

Sistem neenačb 3

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Sistem neenačb grafično 1 Sistem neenačb grafično 2 Sistem neenačb grafično 3
Kaj je absolutna vrednost?

Kaj je absolutna vrednost?

Absolutno vrednost nekega števil a si najlažje predstavljamo tako, da se vprašamo kakšna je razdalja med točko a in izhodiščem številske premice. To razdaljo imenujemo absolutna vrednost števila a in jo označimo z |a|. Oddaljenost od izhodišča ...
Absolutna vrednost 1

Absolutna vrednost 1

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Absolutna vrednost in številska premica Absolutna vrednost števil Primerjanje absolutnih vrednosti
Absolutna vrednost 2

Absolutna vrednost 2

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Absolutna vrednost in številska premica Absolutna vrednost števil Primerjanje absolutnih vrednosti
Absolutna vrednost 3

Absolutna vrednost 3

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Absolutna vrednost in številska premica Absolutna vrednost števil Primerjanje absolutnih vrednosti
Absolutna vrednost 4

Absolutna vrednost 4

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Absolutna vrednost in številska premica Absolutna vrednost števil Primerjanje absolutnih vrednosti
Absolutna vrednost 5

Absolutna vrednost 5

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Absolutna vrednost in številska premica Absolutna vrednost števil Primerjanje absolutnih vrednosti
Enačba z absolutno vrednostjo 1

Enačba z absolutno vrednostjo 1

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Enačbe z absolutno vrednostjo 1 Primer 1 – enačbe z absolutno vrednostjo Primer 2 – enačbe z absolutno vrednostjo
Enačba z absolutno vrednostjo 2

Enačba z absolutno vrednostjo 2

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Enačbe z absolutno vrednostjo 1 Primer 1 – enačbe z absolutno vrednostjo Primer 2 – enačbe z absolutno vrednostjo
Enačba z absolutno vrednostjo 3

Enačba z absolutno vrednostjo 3

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Enačbe z absolutno vrednostjo 1 Primer 1 – enačbe z absolutno vrednostjo Primer 2 – enačbe z absolutno vrednostjo
Enačba z absolutno vrednostjo 4

Enačba z absolutno vrednostjo 4

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Enačbe z absolutno vrednostjo 1 Primer 1 – enačbe z absolutno vrednostjo Primer 2 – enačbe z absolutno vrednostjo