Matematika je jezik

Razmerje daljic 2

Razmerje daljic 2

Razmerje daljic 3

Razmerje daljic 3

Razmerje daljic 4

Razmerje daljic 4

Kaj so komplanarni vektorji?

Kaj so komplanarni vektorji?

Bazni vektorji v prostoru

Bazni vektorji v prostoru

Bazni vektorji v prostoru – naloga

Bazni vektorji v prostoru – naloga

Razmerje daljic v prostoru – naloga

Razmerje daljic v prostoru – naloga

Pravokotni koordinatni sistem v prostoru

Pravokotni koordinatni sistem v prostoru

Koordinatni sistem v prostoru 1

Koordinatni sistem v prostoru 1

Koordinatni sistem v prostoru 2

Koordinatni sistem v prostoru 2

Krajevni vektor in I, J, K vektorji

Krajevni vektor in I, J, K vektorji

Seštevanje in odštevanje vektorjev v prostoru

Seštevanje in odštevanje vektorjev v prostoru

Določanje neznane komponente

Določanje neznane komponente

Določanje koordinate točke z vektorji

Določanje koordinate točke z vektorji

Krajevni vektor – naloga

Krajevni vektor – naloga

Razpolovišče daljice – naloga

Razpolovišče daljice – naloga

Bazna vektorja I in J – primer

Bazna vektorja I in J – primer

Bazni vektorji I J K v prostoru – primer

Bazni vektorji I J K v prostoru – primer

Komponente vektorjev – primer

Komponente vektorjev – primer

Določanje koordinate v paralelogramu – ravnina

Določanje koordinate v paralelogramu – ravnina