Matematika je jezik vesolja

Verjetnost 11 – izbira listkov

Verjetnost 11 – izbira listkov

Verjetnost 12 – različne majice

Verjetnost 12 – različne majice

Verjetnost 13 – oštevilčeni listki

Verjetnost 13 – oštevilčeni listki

Verjetnost 14 – množica točk

Verjetnost 14 – množica točk

Verjetnost 15 – ciljanje tarče

Verjetnost 15 – ciljanje tarče

Dodatna pravila za računanje verjetnosti

Dodatna pravila za računanje verjetnosti

Verjetnost 16 – oštevilčene kroglice

Verjetnost 16 – oštevilčene kroglice

Verjetnost 17 – VSAJ en izbor

Verjetnost 17 – VSAJ en izbor

Verjetnost 18 – nasprotni dogodek

Verjetnost 18 – nasprotni dogodek

Verjetnost 19 – verjetnost vsote dogodkov

Verjetnost 19 – verjetnost vsote dogodkov

Verjetnost 20 – nasprotni dogodek

Verjetnost 20 – nasprotni dogodek

Verjetnost 21 – oštevilčeni listki

Verjetnost 21 – oštevilčeni listki

Verjetnost 22 – met treh kock

Verjetnost 22 – met treh kock

Verjetnost 23 – računanje z dogodki 1

Verjetnost 23 – računanje z dogodki 1

Verjetnost 24 – računanje z dogodki 2

Verjetnost 24 – računanje z dogodki 2

Verjetnost 25 – računanje z dogodki 3

Verjetnost 25 – računanje z dogodki 3

Verjetnost 26 – VSAJ ena kroglica

Verjetnost 26 – VSAJ ena kroglica

Verjetnost 27 – zlaganje kock

Verjetnost 27 – zlaganje kock

Verjetnost 28 – met treh kovancev

Verjetnost 28 – met treh kovancev

Verjetnost 29

V izdelavi.