Matematika je jezik vesolja

Decimalni zapis in desetiški ulomki

Ulomki, ki imajo imenovalce enake 10, 100, 1000, 10000, … so desetiški ali decimalni ulomki.

Tudi ulomki, ki jih lahko razširimo, da imajo imenovalce enake 10, 100, 1000, 10000, … so desetiški ali decimalni ulomki.

Decimalni ulomek lahko zapišemo tudi z decimalno vejico.

\frac {1}{10}=0,1

\frac {1}{100}=0,01

\frac {1}{1000}=0,001

\frac {1}{10000}=0,0001

 


POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE:

Decimalno mesto vrednosti

Decimalna vejica in pika

Primerjanje decimalnih števil


Periodična decimalna števila »

« Potence 15

No comments yet.

Leave a Reply