Matematika je jezik vesolja

Defaktorizacija trigonometričnih izrazov – naloga 5

Primer 1 – izračun lastnosti in risanje grafa »

« Defaktorizacija trigonometričnih izrazov – naloga 4

No comments yet.

Leave a Reply