Matematika je jezik

Deljenje ulomkov

Ulomke delimo s pomočjo obratne vrednosti ulomka.

Ulomek  \frac {a}{b}  delimo z ulomkom \frac {c}{d}  tako, da ulomek  \frac {a}{b}  pomnožimo z obratno vrednostjo ulomka  \frac {c}{d} .  Takole:

\frac {a}{b} : \frac {c}{d} = \frac {a}{b} * \frac{d}{c} = \frac {ad}{bc}

 


POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE:

Ulomki

Ulomki – dodatna razlaga

Razširjanje in krajšanje ulomkov


Ulomki 11 »

« Obratna vrednost ulomka

1 Comment

  1. elona
    May 28, 2016 at 18:39 #

    Hvala vam zelo ste mi pomagali pri ulomkih in pri matematiki hvala vam pa delajte tko naprej ?☺?❤

    Reply

Leave a Reply