Matematika je jezik vesolja

Desetiške enote in mesto vrednosti 3

Dvomestno število krat enomestno število »

« Desetiške enote in mesto vrednosti 2

No comments yet.

Leave a Reply