Matematika je jezik vesolja

Desetiški in naravni logaritem

Pretvorba eksponentnega v logaritemski zapis »

« Kaj je logaritem?

No comments yet.

Leave a Reply