Matematika je jezik vesolja

Določanje koordinate točke z vektorji 1

Določanje koordinate točke z vektorji 2 »

« Razpolovišče daljice v prostoru

No comments yet.

Leave a Reply