Matematika je jezik vesolja

Evklidov algoritem

)

Največji skupni delitelj danih števil a in b je zadnji od 0 različni ostanek pri deljenju v Evklidov algoritem.

 


POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE:

Deljenje

Največji skupni delitelj

Najmanjši skupni večkratnik


Primer 1 »

« Največji skupni delitelj in najmanjši skupni večkratnik – naloga

No comments yet.

Leave a Reply