Matematika je jezik vesolja

Faktorizacija in pomembni izrazi

)

Večraktnik števila a je vsota k enakih števil a:

k * a = a + a + … + a

Število k je koeficient števila a ali spremenljivke a.

Zapisu, ki je sestavljen iz števil ali enočlenikov, med katerimi so lahko različne računske operacije (in ponekod oklepaji), pravimo algebrski izraz ali izraz.

Pri računanju z izrazi se držimo pravil računanja:

 1. Če so v izrazu oklepaji, najprej izračunamo vrednosti v oklepajih.
 2. Množimo.
 3. Člene seštejemo ali odštejemo.

Računanje z izrazi delimo na dve vrsti:

 1. Razširjanje izrazov: izračun vrednosti izraza, izračun potenc dvočlenikov ali veččlenikov …
 2. Faktorizacija: zapis izraza kot produkt več faktorjev, izpostavljanje skupnega faktorja, Vietovo pravilo

 

Spodnji izrazi so najpomembnejši zato se jih naučite na pamet!

izrazi

 


POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE:

Kaj je potenca?

Distributivnostni zakon

Poenostavljanje izraza


Kvadriranje 1 »

« Poenostavljanje potenc 5

1 Comment

 1. Anon
  February 14, 2017 at 20:59 #

  Se da grafično prikazati tudi (a+b)^3 (volumen?) in ^4?

  Reply

Leave a Reply