Matematika je jezik vesolja

Kaj je absolutna vrednost?

Absolutno vrednost nekega števil a si najlažje predstavljamo tako, da se vprašamo kakšna je razdalja med točko a in izhodiščem številske premice.

To razdaljo imenujemo absolutna vrednost števila a in jo označimo z |a|.

Oddaljenost od izhodišča ni nikoli negativna zato je absolutna vrednost pozitivnega števila a enaka a.

|a| = a 

Tudi absolutna vrednost negativnega števila da pozitiven a.

|-a| = a

LASTNOSTI ABSOLUTNE VREDNOSTI:

  1. |a\ge 0
  2. |a| = |-a|
  3. |a * b| = |a| * |b|
  4. |a + b| \le \!\, |a| + |b|

 

Absolutna vrednost 1 »

« Sistem neenačb 3

No comments yet.

Leave a Reply