Matematika je jezik

Kaj je procentni račun?

Relativni delež je količnik med osnovo in deležem.

r=\frac {d}{o}

o – osnova

d – delež

r – relativni delež

Obrazec za procentni račun:

p=\frac {d*100}{o} ,   p=100*r

Včasih procentni račun imenujemo tudi križni račun.

 


POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE:

Kaj pomeni procent 1

Kaj pomeni procent 2

Število kot decimalka, procent in ulomek 1


Zapis števil v odstotkih in obratno »

« Sklepni račun – naloga 4

No comments yet.

Leave a Reply