Matematika je jezik vesolja

Kaj je relacija deljivosti?

)

Naravno število m je delitelj naravnega števila n, če obstaja naravno število k, da velja:

n = k * m

n – deljenec

m – delitelj

k – kvocient

Kadar delimo neko naravno število z drugim naravnim številom, se deljenje izide ali pa dobimo rezultat z ostankom. Če neko naravno število m deli n, potem sta števili m in n v relaciji deljivosti.

RELACIJA DELJIVOSTI: m | n, če in samo če = n = k * m

Veljajo pa še sledeče zakonitosti:

  1. 1 je delitelj vsakega naravnega števila.
  2. Število m je delitelj samega sebe in vseh svojih večkratnikov.
  3. Če d deli naravni števili n in m (n>m), potem d deli tudi vsoto in razliko števil n in m.

 


POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE:

Deljenje

Deljenje 1

Deljenje 2


Zapis vseh deliteljev nekega števila »

« Deljenje

No comments yet.

Leave a Reply