Matematika je jezik

Množenje in deljenje negativnih števil

Absolutna vrednost in številska premica »

« Primer – množenje števil z različnim predznakom

No comments yet.

Leave a Reply