Matematika je jezik

Množenje ulomkov

Ulomke množimo tako, da števce množimo s števci in imenovalce množimo z imenovalci.

\frac {a}{b} * \frac {c}{d} = \frac {ac}{bd}

 


POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE:

Ulomki

Ulomki – dodatna razlaga

Razširjanje in krajšanje ulomkov


Obratna vrednost ulomka »

« Seštevanje in odštevanje ulomkov

1 Comment

  1. amar
    January 21, 2015 at 17:54 #

    lahko bi tud krajsu na ulomkovi crti

    Reply

Leave a Reply