Matematika je jezik vesolja

Naklonski kot stranskega roba

Razmerje osnovne ploskve in plašča »

« Središčni kot plašča

No comments yet.

Leave a Reply