Matematika je jezik vesolja

Naloga 4

 


POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE:

Kaj je konjugirano kompleksno število?

Lastnosti konjugiranega kompleksnega števila

Konjugirano število v kompleksni ravnini


Naloga 5 »

« Naloga 3

1 Comment

  1. Mako7
    May 19, 2016 at 17:48 #

    Pri tej nalogi ni potrebno reševati sistema enačb, saj je samo ena neznanka. Če rešimo vsako enačbo posebej dobimo enako rešitev.

    Reply

Leave a Reply