Matematika je jezik vesolja

Neenačba z absolutno vrednostjo 1

 


POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE:

Neenačbe z absolutno vrednostjo – primer 1

Neenačbe z absolutno vrednostjo – primer 2

Neenačbe z absolutno vrednostjo – primer 3


Neenačba z absolutno vrednostjo 2 »

« Enačba z absolutno vrednostjo 5

No comments yet.

Leave a Reply