Matematika je jezik vesolja

Neenačba z absolutno vrednostjo 2

 


POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE:

Neenačbe z absolutno vrednostjo – primer 1

Neenačbe z absolutno vrednostjo – primer 2

Neenačbe z absolutno vrednostjo – primer 3


Neenačba z absolutno vrednostjo 3 »

« Neenačba z absolutno vrednostjo 1

No comments yet.

Leave a Reply