Matematika je jezik vesolja

Neenačba z absolutno vrednostjo 4

 


POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE:

Neenačbe z absolutno vrednostjo – primer 1

Neenačbe z absolutno vrednostjo – primer 2

Neenačbe z absolutno vrednostjo – primer 3


Neenačba z absolutno vrednostjo 5 »

« Neenačba z absolutno vrednostjo 3

No comments yet.

Leave a Reply