Matematika je jezik

Obratna vrednost ulomka

Obratna vrednost ulomka  \frac {a}{b}  je ulomek  \frac {b}{a} .

To lahko zapišemo kot:

(\frac {a}{b})^-1 = \frac {b}{a}

 


POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE:

Ulomki

Ulomki – dodatna razlaga

Razširjanje in krajšanje ulomkov


Deljenje ulomkov »

« Množenje ulomkov

No comments yet.

Leave a Reply