Matematika je jezik vesolja

Osnovni pojmi

Dogodki in Vennov diagram »

« Množice – naloga 8

3 Comments

 1. ines
  April 10, 2014 at 14:37 #

  Terminologija pri verjetnosti

  V mat. aktivu smo prišli do ugotovitve, da imamo v učbeniku za 9. razred omenjene osnovne pojme:
  dogodek – je met kocke, nato omenja vrste izidov dogodka – gotovi, nemogoči in slučajni. Ne omenja pa termina: poskus.
  V vašem videu osnovnih pojmov omenjate poskus -kot met kocke. Hm, dilema! Kako naj torej poimenujemo to?
  Ines

  Reply
  • Andrej P. Škraba
   April 10, 2014 at 14:49 #

   Poskus je zaporedje nekih dogodkov. V primeru meta kocke je to recimo:

   1. Vzamemo kocko.
   2. Vržemo kocko.
   3. Odčitamo rezultat.

   Ker se mi zdi malo nesmiselno vedno ponavljati tako samoumevno stvar kot je met kocke, lahko v tem primeru rečem, da je dogodek enak poskusu.

   Reply
  • kaja
   May 7, 2014 at 16:11 #

   Mi smo v šoli zapisali: Poskus je hoteno dejanje, ki ga naredimo vedno pod enakimi pogoji. Rezultat poskusa je dogodek. Torej je metanje kocke poskus, to, da pa kocka pokaže neko številko je pa dogodek.

   Reply

Leave a Reply