Matematika je jezik vesolja

Periodična decimalna števila

Ker niso vsi ulomki desetiški, jih ne moremo razširiti, da bi v imenovalcu imeli 10, 100, 1000 … Primer takega ulomka je  \frac {1}{3}

Če ga zapišemo kot decimalno število dobimo 0,3333333… To je število z neskončno decimalkami (številkami za decimalno vejico).

Decimalna števila, pri katerih se decimalke periodično ponavljajo, imenujemo periodična decimalna števila. V primeru zgoraj se ponavlja 3 in to je perioda. Označimo jo s črtico nad številko tri.

 

Vsako racionalno število lahko zapišemo ali v obliki ulomka ali v decimalnem zapisu.

 


POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE:

Decimalno mesto vrednosti

Decimalna vejica in pika

Zaokroževanje decimalnih števil


Periodično decimalno število kot ulomek »

« Decimalni zapis in desetiški ulomki

No comments yet.

Leave a Reply