Matematika je jezik

Ploščina kvadrata – primer

Ploščina trikotnika – dokaz »

« Ploščina in obseg

No comments yet.

Leave a Reply