Matematika je jezik vesolja

Poenostavljanje korenov 1

pravila za računanje s kvadratnimi koreni

 


POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE:

Kvadratni in kubični koren

Ulomki

Računanje z ulomki


Poenostavljanje korenov 2 »

« Racionalizacija imenovalca 5

No comments yet.

Leave a Reply