Matematika je jezik

Poenostavljanje korenov 5

pravila za računanje z n-timi koreni

 


POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE:

Kvadratni in kubični koren

Potence s celimi eksponenti

Kvadratni koren


Poenostavljanje korenov 6 »

« Poenostavljanje korenov 4

No comments yet.

Leave a Reply