Matematika je jezik vesolja

Pravila za računanje z n-timi koreni

pravila za računanje z n-timi koreni

 


POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE:

Kvadratni in kubični koren

Potence s celimi eksponenti

Kvadratni koren


Koren 16 »

« Stopnja korena

No comments yet.

Leave a Reply