Matematika je jezik vesolja

Pretvorba eksponentnega v logaritemski zapis

Primeri logaritmov 1 »

« Desetiški in naravni logaritem

No comments yet.

Leave a Reply