Matematika je jezik vesolja

Primer 1

)

 


POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE:

Razcep na prafaktorje

Največji skupni delitelj

Najmanjši skupni večkratnik


Primer 2 »

« Evklidov algoritem

No comments yet.

Leave a Reply