Matematika je jezik vesolja

Primer 1 – izračun lastnosti in risanje grafa

Primer 2 – izračun lastnosti in risanje grafa »

« Defaktorizacija trigonometričnih izrazov – naloga 5

No comments yet.

Leave a Reply