Matematika je jezik vesolja

Primer 5 – popolno število

)

 Popolno število poiščemo tako, da najprej izračunamo njegove prave delitelje. To so delitelji, ki so manjši od danega števila.

Če je vsota pravih deliteljev enaka prvotnemu številu, je to število popolno število.


POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE:

Razcep na prafaktorje

Največji skupni delitelj

Najmanjši skupni večkratnik


Primer 6 – prijateljska števila »

« Primer 4 – tuji števili

No comments yet.

Leave a Reply