Matematika je jezik vesolja

Primer 6 – prijateljska števila

)

Če je vsota pravih deliteljev števila a enaka številu b in , če je vsota pravih deliteljev števila b enaka številu a, sta a in b prijateljski števili.


POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE:

Razcep na prafaktorje

Največji skupni delitelj

Najmanjši skupni večkratnik


Primer 7 »

« Primer 5 – popolno število

No comments yet.

Leave a Reply