Matematika je jezik

Racionalizacija imenovalca 6

Racionalizirati imenovalec pomeni ulomek razširiti tako, da v imenovalcu ni korena.

pravila za računanje z n-timi koreni

 


POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE:

Kvadratni in kubični koren

Potence s celimi eksponenti

Kvadratni koren


Racionalizacija imenovalca 7 »

« Koren 25

No comments yet.

Leave a Reply