Matematika je jezik

Sistem dveh linearnih enačb 1

 


POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE:

Dve strani enačbe – dva koraka

Dve strani enačbe – več korakov

Dve strani enačbe – sistem


Sistem dveh linearnih enačb 2 »

« Enačba 10 – računanje let

No comments yet.

Leave a Reply