Matematika je jezik vesolja

Sistem dveh linearnih enačb 3

 


POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE:

Dve strani enačbe – dva koraka

Dve strani enačbe – več korakov

Dve strani enačbe – sistem


Sistem treh linearnih enačb 1 »

« Sistem dveh linearnih enačb 2

No comments yet.

Leave a Reply