Matematika je jezik

Sistem treh linearnih enačb 1

 


POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE:

Linearne enačbe – stare razlage

Problem z več neznankami 1

Problem z več neznankami 2


Sistem treh linearnih enačb 2 »

« Sistem dveh linearnih enačb 3

No comments yet.

Leave a Reply