Matematika je jezik vesolja

Tangenta in vzporedna premica

Enačba tangente v točki – naloga 1 »

« Enačba normale na krivuljo v točki T

No comments yet.

Leave a Reply