Matematika je jezik vesolja

Trigonometrične enačbe 12

Trigonometrične enačbe 13 »

« Trigonometrične enačbe 11

1 Comment

  1. Jure
    May 9, 2018 at 10:03 #

    Zakaj ne moremo enačbe samo deliti s sin(x), da dobimo 2cos(x)-1=0?

    Reply

Leave a Reply