Matematika je jezik vesolja

Večkratne ničle (soda in liha ničla)

Kompleksne in realne ničle »

« Ničle in stopnja polinoma

No comments yet.

Leave a Reply