Vse tri oblike enačbe premice

Razlaga 9min 8s

Vse tri oblike enačbe premice

Razlaga 9min 8s

UVOD

Premica je ena od osnovnih struktur v matematiki, ki jo lahko predstavimo na različne načine. Tri glavne oblike enačb premice so eksplicitna oblika, implicitna oblika in odsekovna (fragmentna) oblika. Vsaka izmed teh oblik ima svojo vlogo in je uporabna v različnih matematičnih kontekstih.

1. EKSPLICITNA OBLIKA Eksplicitna oblika enačbe premice je najpogosteje uporabljena in je zapisana kot y = kx + n, kjer:

  • k je smerni koeficient, ki pove, kako strmo je premica nagnjena.
  • n je odsek na y-osi, ki kaže, kje premica seka y-os.
  • x in y so koordinate točk na premici.

2. IMPLICITNA OBLIKA Implicitna oblika enačbe premice je zapisana kot ax + by + c = 0, kjer:

  • a, b in c so konstante.
  • x in y so spremenljivke, ki predstavljajo koordinate na premici.

3. ODSEKOVNA (FRAGMENTNA) OBLIKA Odsekovna oblika enačbe premice je dana kot x/m + y/n=1, kjer:

  • m in n sta odseka premice na x-osi in y-osi, kar pomeni, da premica seka x-os pri x = m in y-os pri y = n.
Linearne enačbe
57 Razlag 3h 56min
Grafi linearnih enačb in neenačb
52 Razlag 4h 24min
Sistemi enačb in neenačb
35 Razlag 2h 43min
Funkcije
40 Razlag 2h 45min
Ne najdeš vseh odgovorov v mojih videih? Spoznaj svojega osebnega AI inštruktorja matematike:
Checkmark yellow
Vodeno reševanje konkretnih matematičnih problemov
Checkmark yellow
Slikaj enačbo in preveri postopek reševanja
Checkmark yellow
Osnovnošolska in srednješolska matematika
Checkmark yellow
Do 25x cenejši od tradicionalnih inštrukcij
AI new mobile app