Joga – Sistem enačb 2

Razlaga 6min 40s

Joga – Sistem enačb 2

Razlaga 6min 40s

SISTEM ENAČB

V matematičnem svetu so linearne enačbe osnovni gradniki za razumevanje kompleksnejših konceptov. Enačba je v osnovi izraz, ki vključuje enakost med dvema izrazoma, pri čemer je vsaj eden od teh izrazov neznanka. Ko govorimo o sistemu enačb, se nanašamo na zbirko dveh ali več enačb, ki jih rešujemo skupaj, da bi našli vrednosti za neznane.

Pri reševanju sistema enačb, moramo najprej razumeti, kaj točno iščemo. Na primer, če imamo sistem dveh linearnih enačb z dvema neznankama, poskušamo najti točke presečišča med dvema linijama. Te točke predstavljajo rešitve sistema, saj v teh točkah oba izraza v enačbah ustrezata istim vrednostim za neznanki.

Obstajajo različne metode za reševanje sistemov enačb. Najbolj znani so metoda substitucije, metoda eliminacije in metoda grafičnega reševanja. Metoda substitucije zahteva reševanje ene enačbe za eno neznanko in nato zamenjavo te vrednosti v drugi enačbi. Metoda eliminacije vključuje kombiniranje enačb tako, da se ena od neznank odstrani, kar olajša reševanje za drugo neznanko. Grafična metoda pa vključuje risanje grafikonov za obe enačbi in iskanje točk, kjer se ti grafikoni križajo.

Pri reševanju sistema je pomembno preveriti rešitve, da ugotovimo, ali ustrezajo prvotnemu sistemu enačb. To storimo tako, da rešitve vstavimo nazaj v enačbe in preverimo, ali so izrazi enaki. Če enačbe niso izpolnjene, potem rešitve niso pravilne.

PRIMER: Za primer vzemimo sistem enačb:

  1. 2x + y = 6
  2. x – 2y = 4

Uporabimo lahko metodo eliminacije, da najdemo rešitve za x in y. Prvi korak bi bil morda pomnožiti prvo enačbo z 2, da bi dobili enaka koeficienta pri y in ju nato lahko eliminirali. V nadaljevanju bi seštevali ali odštevali obe enačbi, da bi dobili enačbo samo z eno neznanko. Od tod bi lahko rešili za eno spremenljivko in vrednost vstavili nazaj v eno od prvotnih enačb, da bi našli drugo spremenljivko.

Linearne enačbe
57 Razlag 3h 56min
Grafi linearnih enačb in neenačb
52 Razlag 4h 24min
Sistemi enačb in neenačb
35 Razlag 2h 43min
Funkcije
40 Razlag 2h 45min
Ne najdeš vseh odgovorov v mojih videih? Spoznaj svojega osebnega AI inštruktorja matematike:
Checkmark yellow
Vodeno reševanje konkretnih matematičnih problemov
Checkmark yellow
Slikaj enačbo in preveri postopek reševanja
Checkmark yellow
Osnovnošolska in srednješolska matematika
Checkmark yellow
Do 25x cenejši od tradicionalnih inštrukcij
AI new mobile app