Kaj je spremenljivka?

Razlaga 3min 48s

Kaj je spremenljivka?

Razlaga 3min 48s

KAJ JE SPREMENLJIVKA?

V svetu matematike se pogosto srečamo s konceptom spremenljivke. Spremenljivka je simbol, običajno črka, ki zastopa neznano vrednost. Ta koncept je temeljni gradnik algebre in se uporablja v številnih matematičnih izrazih in enačbah.

Spremenljivke so kot prazne škatle, ki lahko vsebujejo različne številske vrednosti. Na primer, v enačbi “x + 5 = 10”, x predstavlja neznano vrednost, ki jo moramo najti. Ko rešujemo takšno enačbo, iščemo število, ki bi, ko ga postavimo namesto x, enačbo naredilo resnično. V tem primeru je x enako 5, saj 5 + 5 ustreza 10.

Pomembno je razumeti, da spremenljivka ni omejena na eno samo vrednost. Lahko zastopa katero koli število, odvisno od konteksta problema. V različnih enačbah ali izrazih lahko ista spremenljivka zastopa različne vrednosti.

Uporaba spremenljivk omogoča matematikom in znanstvenikom, da formulirajo in rešujejo probleme, ko natančne številske vrednosti niso znane ali se spreminjajo. To je zlasti koristno v formulah, kjer lahko spremenljivke predstavljajo različne količine, kot so razdalja, čas, temperatura ali katera koli druga merljiva količina.

Primer:

Imamo enačbo, kjer je potrebno najti vrednost spremenljivke y v izrazu 3y = 15. V tem primeru delimo obe strani enačbe s 3, da izoliramo spremenljivko y. Tako dobimo y = 15 / 3, kar pomeni, da je y enako 5. V tem primeru je spremenljivka y zastopala število 5.

Za zaključek, razumevanje in uporaba spremenljivk sta ključnega pomena za reševanje matematičnih problemov in omogočata fleksibilno manipulacijo z matematičnimi koncepti.

Linearne enačbe
57 Razlag 3h 56min
Grafi linearnih enačb in neenačb
52 Razlag 4h 24min
Sistemi enačb in neenačb
35 Razlag 2h 43min
Funkcije - algebra
40 Razlag 2h 45min
Ne najdeš vseh odgovorov v mojih videih? Spoznaj svojega osebnega AI inštruktorja matematike:
Checkmark yellow
Vodeno reševanje konkretnih matematičnih problemov
Checkmark yellow
Slikaj enačbo in preveri postopek reševanja
Checkmark yellow
Osnovnošolska in srednješolska matematika
Checkmark yellow
Do 25x cenejši od tradicionalnih inštrukcij