Odstotki 1 – primer

Razlaga 5min 10s

Odstotki 1 – primer

Razlaga 5min 10s

PRIMER ODSTOTKI

V matematiki so linearne enačbe eno od temeljnih orodij za reševanje problemov, ki vključujejo razmerja in odstotke. Odstotki so v bistvu poseben način za izražanje delov celote in so tesno povezani z linearnimi enačbami, saj lahko z njimi modeliramo različne situacije, kot so popusti, povečanja cen, obresti in druge.

Ko rečemo, da nekaj predstavlja določen odstotek celote, to pomeni, da delimo celoto na sto enakih delov in nato štejemo, koliko teh delov predstavlja naš določen delež. Odstotki so zelo uporabni, ker omogočajo preprosto primerjanje različnih količin ne glede na njihovo prvotno velikost. En odstotek (%) je enak eni stotinki celote, torej 1% = 1/100.

Pri reševanju problemov z linearnimi enačbami, ki vključujejo odstotke, je pomembno razumeti, kako pretvoriti odstotke v decimalna števila. To storimo tako, da odstotek delimo s 100. Na primer, 20% se pretvori v decimalno število tako, da izračunamo 20÷100=0.2020÷100=0.20.

Z linearnimi enačbami lahko rešujemo različne probleme, povezane z odstotki, kot so izračun popustov, določanje končne cene izdelka po uporabi popusta ali izračun povečanja cene zaradi inflacije. Ključno pri tem je, da pravilno vzpostavimo enačbo, ki odraža situacijo, in nato izoliramo spremenljivko, ki predstavlja neznano količino.

Primer: Trgovina ponuja 15% popust na vse izdelke. Če je redna cena jakne 120 evrov, kolikšna je cena jakne po uporabi popusta?

Najprej izračunamo vrednost popusta: 120⋅0.15=18120⋅0.15=18 evrov. Nato odštejemo vrednost popusta od prvotne cene: 120−18=102120−18=102 evrov. Cena jakne po uporabi popusta je torej 102 evrov.

Linearne enačbe
57 Razlag 3h 56min
Grafi linearnih enačb in neenačb
52 Razlag 4h 24min
Sistemi enačb in neenačb
35 Razlag 2h 43min
Funkcije - algebra
40 Razlag 2h 45min
Ne najdeš vseh odgovorov v mojih videih? Spoznaj svojega osebnega AI inštruktorja matematike:
Checkmark yellow
Vodeno reševanje konkretnih matematičnih problemov
Checkmark yellow
Slikaj enačbo in preveri postopek reševanja
Checkmark yellow
Osnovnošolska in srednješolska matematika
Checkmark yellow
Do 25x cenejši od tradicionalnih inštrukcij