Odstotki 2 – primer

Razlaga 3min 26s

Odstotki 2 – primer

Razlaga 3min 26s

PRIMER ODSTOTKI

Linearne enačbe so ključni element matematičnega razumevanja, še posebej ko se srečujemo z odstotki. Odstotki so izjemno pomembni v vsakdanjem življenju, saj se pogosto pojavljajo v situacijah, kot so izračun popusta, obresti ali povečanja cen.

Da bi razumeli odstotke skozi prizmo linearnih enačb, je pomembno osvojiti osnovne pojme. Odstotek je matematični izraz, ki predstavlja del celote. Ta del je vedno izražen kot del stotih, kar je tudi izvor besede odstotek (od sto). Tako na primer 50% pomeni 50 delov od stotih, kar je enako polovici celote.

Pri uporabi odstotkov v linearnih enačbah je ključno pretvoriti odstotek v decimalno število. To storimo tako, da odstotek delimo s 100. Na primer, 25% postane 0,25, ko ga delimo s 100. Ta pretvorba nam omogoča, da odstotek uporabimo v matematičnih izračunih.

V linearnih enačbah uporabljamo odstotke za izračunavanje različnih vrednosti, kot so zneski popustov, povišanja cen ali obresti. Linearna enačba, ki vsebuje odstotke, običajno vključuje spremenljivko, ki predstavlja neznano količino, ki jo želimo izračunati. Ključ do reševanja teh enačb je v razumevanju odnosa med odstotki in celotnimi vrednostmi.

Primer: V trgovini je napovedan 30% popust na vse artikle. Če je cena majice pred popustom 50 evrov, kolikšna bo cena majice po popustu?

Najprej pretvorimo odstotek popusta v decimalno število: 30%=0,3030%=0,30. Nato izračunamo vrednost popusta tako, da pomnožimo prvotno ceno z odstotkom popusta: 50×0,30=1550×0,30=15 evrov. Da dobimo končno ceno, odštejemo popust od prvotne cene: 50−15=3550−15=35 evrov. Cena majice po uporabi popusta bo torej 35 evrov.

Linearne enačbe
57 Razlag 3h 56min
Grafi linearnih enačb in neenačb
52 Razlag 4h 24min
Sistemi enačb in neenačb
35 Razlag 2h 43min
Funkcije - algebra
40 Razlag 2h 45min
Ne najdeš vseh odgovorov v mojih videih? Spoznaj svojega osebnega AI inštruktorja matematike:
Checkmark yellow
Vodeno reševanje konkretnih matematičnih problemov
Checkmark yellow
Slikaj enačbo in preveri postopek reševanja
Checkmark yellow
Osnovnošolska in srednješolska matematika
Checkmark yellow
Do 25x cenejši od tradicionalnih inštrukcij